Ubezpieczenia

Współpracujemy z jednym z najwiekszych ubezpieczycieli specjalizujących się
w ubezpieczeniach podróży SIGNAL IDUNA.

Proponujemy Państwu ponizsze formy ubezpieczenia:

 • Signal Iduna Travel w dwóch wariantach:
  • Standard - obejmujace:
   • Koszty leczenia
   • Następstwa nieszczęśliwych wypadków
   • Bagaż podróżny
  • Super - obejmujące:
   • Koszty leczenia
   • Następstwa nieszczęśliwych wypadków
   • Bagaż podróżny
   • Odpowiedzialność cywilną

   Sumy ubezpieczenia wynoszą:

   • w przypadku kosztów leczenia - od 10 000 EUR do 50 000 EUR
   • w przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków - 7 000 zł lub 16 000 zł
   • w przypadku bagażu podróżnego - 800 zł lub 1 800 zł
   • w przypadku odpowiedzialności cywilnej - 100 000 EUR
 • Signal Iduna Ski - to pakiet ryzyk związanych z amatorskim uprawianiem narciarstwa, narciarstwa wodnego i windsurfingu. Ochroną ubezpieczeniową objete są koszty ratownictwa, sprzęt sportowy i odpowiedzialność cywilna na terenie całego świata.

  Suma ubezpieczenia stanowiąca odpowiedzialność z tytułu kosztów ratownictwa wynosi:

  •  
   • na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - 2 000 zł
   • na terenie państw świata - 3 000 EUR

  Sumy ubezpieczenia sprzetu wodnego wynosi:

  •  
   • sprzęt narciarski i snowboard - 2 500 zł
   • sprzęt windsurfingowy - 3 000 zł

  Sumy gwarancyjne przy odpowiedzialności cywilnej wynoszą:

  •  
   • za szkody rzeczowe -2 500 EUR
   • za szkody osobowe - 5 000 EUR

ZAKUP POLISĘ ON-LINE: