Poznań, Biskupin i MRU

Poznań, stolica Wielkopolski, wespół z Gnieznem był pierwszą stolicą Polski. Po dziś dzień Poznań pozostaje stolicą i największym miastem Wielkopolski - jednym z głównych regionów państwa.
O początkach historii Gniezna mówi legenda o trzech braciach: Lechu, Czechu i Rusie.
Biskupin - najbardziej znany w Europie Środkowej rezerwat archeologiczny. Badania wykopaliskowe rozpoczęły się w 1934 roku. Imponujący był rozmach prowadzonych prac wykopaliskowych, w których stosowano nowoczesne metody badań. W ich wyniku odkryte zostały konstrukcje drewniane osiedla sprzed ponad 2700 lat (zachowane w znakomitym stanie). Przed wojną Biskupin był nazywany "Polskimi Pompejami". Międzyrzecki Rejon Umocnień to najatrakcyjniejszy obiekt krajoznawczy Ziemi Międzyrzeckiej, jeden z najciekawszych i największych obiektów pomilitarnych w Europie. MRU to potężny system poniemieckich fortyfikacji, wybudowany w latach 30 tych XX w. na pograniczu niemiecko polskim, stanowiący element tzw. Ostwall wału wschodniego. Położony jest pomiędzy Odrą i Wartą i rozciąga na odcinku ok. 100 km.