Woliński Park Narodowy

Pomina, Podskakiewicz, Pompeja i Podwyżka - to imiona 4 żubrów, pierwszych mieszkańców zagrody pokazowej, które w 1976 roku zamieszkały Woliński Park Narodowy. Przyjechały tu z Borek
i Białowieży. Obecnie większość zwierząt żyjąca na terenie Żubrowiska tu właśnie się urodziła.
Dziś zagrodę zamieszkuje 7 osobników. W zagrodzie pokazowej spotkać też możemy w odrębnej siedzibie osłabione, chore lub osierocone sarny i dziki. Stałymi mieszkańcami zagrody są również bieliki. Dzieci dowiadują się jak dbać o zagrożone gatunki zwierząt i co robić, aby żyć w zgodzie
z naturą, Wizyta w Muzeum Przyrodniczym Wolińskiego Parku Narodowego oraz w zagrodzie pokazowej Żubrów, pozwoli zaznajomić się uczniom z pięknem i niepowtarzalnością przyrody Parku, bogactwem fauny i flory występującej na wyspie Wolin. Dzięki ciekawie zaprezentowanej ekspozycji można poznać zwyczaje, a także sposób życia zwierząt w ich naturalnych środowiskach.