PRAGA

Praga stolica i symbol Czech. Duże nagromadzenie zabytków i pamiątek dało miastu nazwę Złota Praga. Najliczniej reprezentowane są zabytki gotyku i baroku, na uwagę zasługują mosty na Wełtawie ze słynnym mostem Karola, będącym najczęściej odwiedzanym zabytkiem Pragi. Każdy turysta choć raz w życiu powinien zobaczyć najcenniejszy zespół miasta Hradczany (czyli Praski Ogród), Rynek Staromiejski, czy miniaturową Złotą Uliczkę... W historii Czech ogromną rolę odegrał Plac Wacława, gdzie w roku 1989 rozpoczęła się aksamitna rewolucja. Czesi masowo spotykali się na placu, aby zademonstrować swą wolę demokratyzacji kraju. Warto udać się na spacer do urokliwej praskiej dzielnicy Mała Strana, pełnej małych uliczek o ciekawej zabudowie. W jednej z licznych gospód obowiązkowo należy spróbować tradycyjnych czeskich dań, m. in. knedlików przygotowywanych na różne sposoby.